English below

Een actrice met een sterk verbeeldingsvermogen, een groot talent, geweldig om naar te luisteren – Tubantia /

An actress with a strong imaginative capacity, a great talent, wonderful to listen to -Tubantia

Studie

Ekaterina werd geboren in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, een republiek in de voormalige Sovjet-Unie. Zij studeerde zang aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en harp aan de Conservatoria van Enschede, Detmold (Duitsland) en Rotterdam. Voor beide behaalde zij het cum laude haar masterdiploma. Op dit moment wordt Ekaterina gecoacht door Margreet Honig.

Bilitis

Ze begon haar carrière als harpiste en zangeres met het harp-duo Bilitis, samen met Eva Tebbe, waarmee ze 18 jaar in binnen- en buitenland optrad en diverse internationale prijzen won. Het duo maakte eigen arrangementen, gaf compositieopdrachten en maakte muziektheater voorstellingen. Duo Bilitis produceerde drie CD’s met muziek van o.a. Debussy, Ravel, Franck, Granados en De Falla.

Opera

Ekaterina maakt daarnaast carrière als operazangeres en theaterperformer. Zij werkte als soliste met opera- en muziektheatergezelschappen als De Nationale Opera, LOD Gent België, Opera Trionfo, Jan Fabre/Troubleyn België, Hollands Diep Dordrecht, Opera Spanga, Veenfabriek Leiden, Jeugdtheater Sonnevanck, Opera Nijetrijne, Holland Opera, Toneelhuis Antwerpen, Silbersee, LeineRoebana, Diamantfabriek, World Opera Lab en anderen. Ze was te zien op internationale podia en festivals als Holland Festival, O-Festival Rotterdam, Aurora Festival, Emmy Verhey Festival, Festival Musica Nova, Grachtenfestival, Oerol, World Harp Congress, Avignon Festival, Korea National Opera, Calais Opera House en Tokyo Opera House.

Medtner

Samen met pianist Frank Peters vormt zij het Medtner Project, een meerjarig project waarin voor het eerst alle liederen van de Russische componist Nikolai Medtner (1880-1951) worden opgenomen. De eerste CD ‘Incantation’ won in september 2021 een belangrijke muziekprijs ‘The Pure Sound Award’.

LEKS Compagnie

Met Chris Koolmees ontwikkelt Ekaterina onder de naam LEKS Compagnie diverse muziektheaterprojecten, waaronder het autobiografisch drieluik De Weg – De Grens – Schoppenvrouw. 6 LEKS producties spelen op dit moment door het hele land. LEKS was ook te zien in Spanje, Estland, Frankrijk, België, Zuid-Afrika, Cyprus, Oekraïne, Japan en Oezbekistan.

Ekaterina geeft ook solo concerten waarbij zij zichzelf begeleidt op de harp.

Ekaterina heeft een Salvi Arianna harp uit de collectie van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds in bruikleen.

Study

Ekaterina was born in Tashkent, the capital of Uzbekistan, a republic in the former Soviet Union. She studied singing at the Royal Conservatory of The Hague and harp at the Conservatories of Enschede, Detmold (Germany) and Rotterdam. She obtained her master’s degree cum laude for both. 

In recent years Ekaterina is being coached by Margreet Honig.

Duo Bilitis

She started her career as a harpist and singer with harp duo Bilitis, together with Eva Tebbe, with whom she performed for 18 years and won several international prizes. The duo made their own arrangements, gave composition assignments and made music theater performances. Duo Bilitis produced three CDs with music by Debussy, Ravel, Franck, Granados and De Falla, among others.

Opera

Ekaterina performs in opera and theaterperformances. She has worked as a soloist with opera and music theater companies such as De Nationale Opera, LOD Gent Belgium, Opera Trionfo, Jan Fabre/Troubleyn Belgium, Hollands Diep Dordrecht, Opera Spanga, Veenfabriek Leiden, Theater Sonnevanck, Opera Nijetrijne, Holland Opera, Toneelhuis Antwerp, Silbersee , LeineRoebana, Diamantfabriek, World Opera Lab and others. She has performed on international stages and festivals such as Holland Festival, O-Festival Rotterdam, Aurora Festival, Emmy Verhey Festival, Festival Musica Nova, Grachtenfestival, Oerol, World Harp Congress, Avignon Festival, Korea National Opera, Calais Opera House and Tokyo Opera House.

Medtner project

Together with pianist Frank Peters she started the Medtner Project, a multi-year project in which all songs by the Russian composer Nikolai Medtner (1880-1951) are recorded for the first time. The first CD ‘Incantation’ won an important music award ‘The Pure Sound Award’ in September 2021.

LEKS Company

With Chris Koolmees Ekaterina produces various music theater projects as a group called LEKS Compagnie, including the autobiographical triptych De Weg – De Grens – Schoppenvrouw. 6 LEKS productions are currently playing throughout the Netherlands and Belgium. And LEKS played in Spain, Estonia, France, South Africa, Cyprus, Ukraine, Japan and Uzbekistan.

Ekaterina also gives solo concerts where she accompanies herself on the harp.

Ekaterina has a Salvi Arianna harp on loan from the collection of The Dutch Musical Instruments Foundation.

Photo’s: Feriet Tunc, Eric Brinkhort,  Mats van Soolingen & Maurice Lammerts van Bueren (photo banner)