Pianist Frank Peters en Ekaterina beschouwen het als hun roeping om de muziek van de Russische pianist Nikolai Medtner onder de aandacht de brengen. Op 9 januari 2019 starten zij hun Medtner Project die als doel stelt alle liederen van deze componist binnen een aantal jaar op te nemen.

Op 9 januari presenteren in Hofkamer Leeuwarden ze hun eerste concert geheel geweid aan Medtner.

Kaartjes en meer info

Nikolaj Medtner (1880-1951) is een tijdgenoot en goede vriend van Sergej Rachmaninoff. Zijn composities werden door laatstgenoemde bewonderd en ook regelmatig gespeeld. De titaan Rachmaninoff ging zelfs zo ver om Medtner ‘de grootste componist van mijn tijd’ te noemen en daarmee zijn talenten boven die van hemzelf te kwalificeren. 

Ten tijde van de Russische burgeroorlog verliet hij zijn vaderland om, via enige jaren in Berlijn en Parijs, uiteindelijk in Engeland zijn domicilie te kiezen. Hij woonde er samen met zijn vrouw de laatste 20 jaar van zijn leven.

Medtner’s muziek is een alle opzichten krachtig, bijzonder en authentiek. Zijn muziek verdient het, nu bijna 70 jaar na zijn dood, bij een groot publiek onder de aandacht te komen. 

-