PRIVACYVERKLARING

Ekaterina Levental en Chris Koolmees zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactinfo:
Linnaeusparkweg 64 hs
1098 EE Amsterdam
+3120 6920853
info @ koolmees.net
KVK: 234703

Welke gegevens verwerken wij en waarvoor?

 • Uw naam en mailadres gebruiken we enkele keren per jaar voor onze nieuwsbrief als u zich daarvoor hebt aangemeld. Indien u een CD aanschaft gebruiken we uw adres voor toezending daarvan. Verder worden er geen gegevens door ons gebruikt of bewaard.

Hoe worden ze verwerkt en beheerd?

 • Uw gegevens worden handmatig verwerkt, door ons persoonlijk.
 • Zodra u er om vraagt, vernietigen wij de gegevens.
 • Wij nemen uw privacy erg serieus, en delen uw gegevens nooit met derden.
 • We gebruiken zelf geen cookies of vergelijkbare technieken, behalve Google Analytics en de volg-technieken die Youtube, Vimeo en Facebook zelf hebben ingebouwd op de Social Media die we gebruiken.
 • Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met de gegevensuitwisseling met Google Analytics. Google Analytics verzamelt anonieme gegevens, deze gegevens zijn dus niet verbonden aan uw naam of e-mailadres. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te onderzoeken hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe die ervaring te verbeteren. Deze Google Analytics cookies zijn door ons geanonimiseerd: de laatste 3 cijfers van uw IP adres blijven onbekend.
 • Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief, dan gaat u akkoord met de gegevensuitwisseling met MailChimp. Mailchimp fungeert als bemiddelaar bij het verzenden van email-berichten en voert enkel acties uit die door ons worden geïnitieerd.
 • Wij hebben de volgende overeenkomsten met /van deze dienstverleners:
 • U heeft de mogelijkheid om de gegevensverzameling van Google Analytics te weigeren door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden voor uw huidige internetbrowser. Klik daarvoor hier.

Hoe kan u gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

 • U mag altijd uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Ook mag u eventuele toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Stuur ons dan een e-mail met uw verzoek, en we doen ons best dit binnen 1 werkdag af te handelen, tenzij het door vakantie, ziekte of andere overmacht naar redelijkheid iets langer duurt.

Verdere waarborgen

 • Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem bij vragen of twijfel contact op.